Kull född 16/5-12

Xylina
svart perserhona..


12 v


3 v

2 v


2 v

2 v


XANTHIPPE
sköldpadd exotic hona


12 v


3 v

2 v


2 v


2 v


XYCLONE
rödspotted exotichane

12 v


3 v


2 v


2 v

efter

S* Shahi's Voodoo Illusion PER a 24 Anitwas Optimal Omahyra
EXO f 21 33

 


.